Obklady stien

V súčasnosti výrazne prevažuje estetická a dekoratívna funkcia obkladov nad praktickou.

Preto by ste nemali zanedbať výber vhodného materiálu, ktorý pozdvihne celkový dojem z miestnosti.